Davanje onome koji je grub pri iskanju

Prenosi se da je Enes ibn Malik, r.a., rekao:
– Išao sam jednom sa Božijim Poslanikom, a.s. , koji je imao na sebi nedžranski ogrtač grubog poruba. Sustigao ga je neki beduin i tako jako ga potegao za ogrtač da sam vidio na vratu Božijeg Poslanika, a.s., trag grubog poruba izazvan jakim potezanjem i rekao mu:
– Muhammede, naredi da mi se dadne šta od Božijeg mala koji je kod tebe! Božiji Poslanik, a. s., okrenuo se prema njemu i nasmijao, zatim je naredio da mu se dodijeli pomoć.
570. Prenosi se daje Misver ibn Mahreme, r.a., rekao:
– Dijelio Božiji Poslanik, a.s., ogrtače pa nije dao Mahremi (mojem ocu), koji mi reče:
·- Sine, hajde sa mnom do Božijeg Poslanika, a.s. !
Krenuo sam sa njim, p a kad smo došli, reče:
– Uđi i pozovi mi ga!
Ušao sam i pozvao ga pa je Poslanik, a.s., izašao sa jednim od onih ogrtača i rekao:
“Sačuvao sam ovaj za tebe!”
Mahrema ga je pogledao i rekao:
– Mahrema je zadovoljan.

Muslimova zbirka hadisa-sažetak, 255.str.