Da li u Bosni ima muslimana?

Poučna priča:

Otac jednog mog ahbaba je bio zatvoren i mučen u podmetnutoj Cazinskoj buni 1950. godine.
Oficir koji ga je isljeđivao pitao ga je koje je nacionalnsti:
– Musliman, reče ovaj!
– Nema muslimana!
– Kako nema?
– Ima u Saudijskoj Arabiji, ovdje nema, likovao je oficir!
– A kako sam ja onda bio u pratizanima član muslimanske brigade, naivno je pitao zatočenik sile?
E tad je prestala priča, a nastupili udarci kundacima i svim što se našlo pri ruci!
Bilo je ovo u dobro vrijeme komunističke vladavine, ne ponovilo se više nikad!
Dakle, kad su muslimani trebali da preko njih pređu sve ofanzive fašista i nacista, onda su imali svoje brigade i ginuli su za slobodu, a kad je sve prošlo, u grbu SFRJ bilo je pet baklji za – šest naroda!
I opet muslimani, danas većinom Bošnjaci koji su vratili svoje istorijsko nacionalno ime, najviše žale za tim sistemom i tim grbom na kojem nije bilo mjesta za njih!

 

Muhamed Mahmutović, književnik i novinar