DA LI SI PREŠAO SIRAT?

Neprikosnoveni sultan dvorca evlija, Hasan Basri, na jednom mjestu ugleda mladića kako se glasno smije, pa mu priđe i upita ga:
-Dijete moje, da li si prešao Sirat?
Kao da ga munja ošinu, mladić podiže svoje crne oči i reče:
-Ne, nisam prešao!
Velikan ga opet, riječ po riječ, upita:
-Da li je do tebe došla radosan vijest da ćeš otići u Džennet?
-Nije!
-Da li si uzeo ferman da si spašen od Džehennema_
-Nisam!
-U tom slučaju, kakv je to smijeh, o, dijete moje?
Mladićeve oči se odjednom ispuniše suzama. Nakon toga više ga niko ne vidje da se smije…