Da li muž smije povlačiti polni organ iz rodnice prije nego izađe sjeme?

Da li muž smije povlačiti polni organ iz rodnice prije nego izađe sjeme?

Da li je dozvoljeno mužu da čini ‘azl (da povlači svoj polni organ prije nego izbaci sjeme)? Šeriatski stav:

PITANJE: Da li je dozvoljeno mužu da čini ‘azl (da povlači svoj polni organ prije nego izbaci sjeme)? Šeriatski stav:

ODGOVOR: “Što se tiče spolnog odnosa, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je došao sa najboljom uputom, u kojoj život može biti sačuvan i ljudi mogu naći zadovoljstvo i uživanje, i može ispuniti svrhu zbog koje je stvoren.
Dozvoljeno je mužu da čini ‘azl (da povlači svoj polni organ iz rodnice supruge prije nego izbaci sjeme) ako ne želi imati djecu; na osnovu toga dozvoljeno mu je da koristi kondome – ako se i supruga slaže sa time, jer i ona ima pravo na zadovoljstvo i na djecu. Dokaz za ovo je u hadisu Džabira ibn Abdullaha, radijallahu anh, koji je rekao: “Mi smo činili ‘azl za vrijeme Poslanika. Allahov Poslanik je čuo za to i nije nam to zabranio.” (Buharija, 9/250; Muslim, 4/160)

Odgovorio: Šejh Muhammed b. Salih el-Munedždžid Izvor: islamqa.info