Da li je ženama dozvoljeno učiti Kur’an otkrivene kose?

Pitanje: Esselamu alejkum!

Da li mogu otkrivene kose učiti Kur’an? Znam da je lijepo iz poštovanja pokriti glavu ali sam pronašla da nema smetnje u tom činu ako glava nije pokrivena.

Odgovor: Esselamu alejkum!

Ženi je dozvoljeno da uči Kur’an i bez mahrame, ali je bolje da bude pokrivenog avreta uključujući i mahramu kojom pokriva kosu.

islamskazajednica