Da li je pronađena Nuhova lađa?

Pitanje:

Čuo sam za vijest da je Nuhova, alejhis-selam, lađa pronađena prije nekoliko godina? Da li je to tačno?

Odgovor:

Uzvišeni Allah kaže: “Prije njih Nuhov narod nije vjerovao i roba Našeg je u laž utjerivao, govoreći: ‘Luđak!’, i Nuh je onemogućen bio. I on je Gospodara svoga zamolio: ‘Ja sam pobijeđen, Ti se osveti!’ I Mi smo kapije nebeske pootvarali vodi koja je neprestano lila, i učinili da iz zemlje izvori provru, i vode su se sastale kako je određeno bilo, a njega smo nosili na onoj od dasaka i klinaca sagrađenoj koja je plovila pod brigom Našom – nagrada je to bila za onoga koji je odbačen bio. I Mi to ostavismo kao pouku – pa ima li ikoga ko bi pouku primio? I kakve su bile kazne Moje i opomene Moje!” (El-Kamer, 9–16)

Ibn Kesir, tumačeći ajet: “I Mi to ostavismo kao pouku – pa ima li ikoga ko bi pouku primio?”, kaže sljedeće: “Sam čin potopa ostavljen je kao pouka. Drugi su mišljenja da je lađa ta koja je ostala kao opomena i znak onima koji su došli nakon Nuhovog, alejhis-selam, naroda kako bi iz toga izvukli pouku i prestali utjerivati poslanike u laž. Katada, r. a., kaže: “Allah, dž. š., sačuvao je lađu u mjestu Bakurda (mjesto u današnjem Iraku) kao znak i pouku, tako da su je imali priliku vidjeti neki od prvih muslimana iz ummeta Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Koliko je samo lađi koje su nakon nje sagrađene, a koje su davno prah postale!” Izgleda da je ovdje više riječ o kategoriji lađa, a ne o određenoj lađi, što se može zaključiti na osnovu drugih ajeta:

“Dokaz im je i to što potomke njihove u lađama krcatim prevozimo i što za njih, slične njima, stvaramo one na kojima se voze.” (Ja-sin, 41–42)

“Mi smo vas, kad je voda preplavila sve, u lađi nosili da vam to poukom učinimo i da to od zaborava sačuva uho koje pamti.” (El-Hakka, 11–12) Zbog toga je i rečeno ovdje: “…pa ima li ikoga ko bi pouku primio?”

Tumačeći ajet: “I Mi to ostavismo kao pouku…”, Ibn Kesir navodi tri mišljenja o pitanju predmeta pouke:

Značenje ajeta jeste: “I Mi ostavismo ovu pripovijest kao pouku onima koji dođu nakon njih.”

Značenje ajeta jeste: “I Mi ostavismo Nuhovu, alejhis-selam, lađu kako bi je vidjeli narodi koji će doći poslije njega i kako bi uzeli pouku iz spašavanja vjernika i uništavanja nevjernika.”

Njegovo značenje jeste: “I Mi ostavismo lađe na Zemlji i podučismo čovjeka kako da ih gradi, ne bi li uzeo pouku iz te blagodati prema njemu i iz činjenice kako je Allah, dž. š., sačuvao Nuhove, alejhis-selam, potomke nakon potopa u jednoj takvoj lađi čija gradnja nije ostala tajna za njih.”

Bez obzira koje od ovih mišljenja bilo najispravnije, moramo konstatirati da otkriće Nuhove, alejhis-selam, lađe ne dolazi u koliziju ni s vjerom ni sa zdravim razumom, pošto nema smetnje da se dio čovječanstva upozna s njom nakon Nuha, alejhis-selam, kako bi im ona bila znak i pouka. Ali, ovdje ostaje problem naučnog dokazivanja i identificiranja lađe koja se pronađe da li je zaista u pitanju Nuhova, alejhis-selam, lađa? Neće se povjerovati svakoj osobi koja pronađe stari brod i tvrdi da se radi o Nuhovoj, alejhis-selam, lađi. Allah, dž. š., najbolje zna.

Muhammed Salih Munedždžid, Odgovori o islamskom vjerovanju, str. 78.