Da li je pokvaren abdest dodirivanjem (rukovanjem) sa stranom ženom – kojoj on nije mahrem – (znajući da je to haram)?

Pitanje: Da li je pokvaren abdest dodirivanjem (rukovanjem) sa stranom ženom – kojoj on nije mahrem – (znajući da je to haram)? Našli smo u knjigama fikha u hadisima ono što upućuje na to da dodirivanje žene ne kvari abdest, a nije ni ograničeno. Da li je ova općenitost ograničena onim što je halal dodirivati od žena ili nije?

Odgovor: Ispravno je od govora učenjaka da dodirivanje žene ili rukovanje s njom, ne kvari abdest uopšte, bez obzira bila ona strankinja, supruga ili od mahrema. To je zbog toga što je osnova da abdest traje sve dok se ne potvrdi u šeriatu ono što upućuje na njegovo kvarenje, a to nije potvrđeno u vjerodostojnom hadisu.
Što se tiče dodirivanja u Njegovim riječima: «O vjernici, kad hoćete da molitvu obavite, lica svoja i ruke svoje do iza lakata operite – a dio glava svojih potarite – i noge svoje do iza članaka. A ako ste džunubi, onda se okupajte; a ako ste bolesni ili na putu ili ako ste izvršili prirodnu potrebu ili ako ste dodirivali žene, a ne nađete vode, onda rukama svojim čistu zemlju dotaknite i njima preko lica svojih i ruku svojih pređite.» (Suretul-Maide, 6.) – pod njim (dodirivanjem, doticanjem) se misli na spolni odnos, po ispravnijem mišljenju učenjaka.

Stalna komisija za naučna istraživanja i fetve, predsjednik komisije šejh Abdulaziz ibn Abdillah ibn Baz, 5/268

Preveo: Suljo Bahtić, prof.