Da li je izašao iz vjere onaj ko psuje Boga ili Njegovog Poslanika i da li se takvom treba klanjati dženaza?

Pitanje: Selam!

Da li se smatra nevjernikom, tj. da li je izašao iz vjere onaj ko psuje Boga ili Njegovog Poslanika i da li se takvom treba klanjati dženaza?

Odgovor: Esselamu alejkum!

Psovanje Allaha ili Njegovog Poslanika a.s., predstavlja čin kufra koji izvodi počinitelja iz vjere. Ako se takva osoba ne pokaje, ne treba joj klanjati dženazu. Međutim, moguće je da se takva osoba pokaje prije smrti, a da to drugi ne znaju, pa nema smetnje da se dženaza klanja i takvoj osobi na zahtjev njegove rodbine upravo zbog mogućnosti da se u međuvremenu pokajala. Dženaza svakako nije individualna obaveza, pa ko neće da klanja dženazu takvoj osobi nije griješan. Kome će dženaza biti primljena, a kome ne, samo Allah zna.

Islamskazajednica.ba