Da li je ispravno koristiti riječ Bog za Allaha, dž.š?

Smatram da je pogrešno koristiti riječ Bog u smislu imena Allaha, dž.š, jer se ta riječ ne nalazi u sklopu Allahovih, dž.š, lijepih imena. S druge strane, riječ Bog u jezicima u kojima se nalazi ima na desetine značenja čije pripisivanje Allahu, dž.š, predstavlja kufr i širk. Treba pogledati u leksikone tih jezika, pa se uvjeriti u tu nepobitnu činjenicu. Preporučio bih muslimanima da za Allaha, dž.š, koriste isključivo imena i izraze koje je On za Sebe upotrijebio i koje je koristio Njegov Poslanik, s.a.v.s. To je jedino siguran put da o Allahu, dž.š, govorimo na ispravan i Njemu dostojan način.

Odgovorio: dr. Šukri Ramić