Da li je ispravan namaz koji predvodi dijete

Pitanje: Čovjek je ušao u džamiju i zatekao skupinu dječaka od koj ih najstariji ima dvanaest godina, pa da li je ispravan i mamet ovog dječaka koji je star dvanaest godina?

Odgovor: Ispravno je predyođenje namaza u džematu od strane djeteta koje razumije namaz, na osnovu riječi Poslanika, salllallahu alejhi ve sellem:

“Narod u namazu predvodi onaj ko je najučeniji u Kur’anu.”

Također  jer se kod Buharije nalazi hadis od Amra b. Seleme el Džurmija koji kaže:

“Moj otac se vratio od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa je kazao da je.čuo Poslanika kako kaže: “Kada nastupi vrijeme namaza, neka vas predvodi onaj ko najviše pamti iz Kur’ana.”

Pa su ljudi pogledali i nisu našli da iko od mene više zna Kur’ana napamet, te su me postavili za imama, a imao sam samo šest ili sedam godina.44 (Stalna komisija za fetve)

44 Fetava ledžne (7/389)

www.putem-islama.com