Da li je dozvoljeno ući u WC s lančićima na kojima se nalazi Allahovo ime, ime Poslanika ili neki kur’anski ajeti?

Odgovor: Pokuđen je ulazak u WC s njima osim u slučaju da se boji za to na čemu je napisano da bi moglo nestati, pa mu se dozvoljava ulazak s njima kako bi ih sačuvao.

Stalna komisija za naučna istraživanja i fetve, predsjednik komisije šejh Abdulaziz ibn Abdillah ibn Baz, 5/95

Preveo: Suljo Bahtić, prof.