Da li je dozvoljeno reći: Bismillah, subhanallah, elhamdulillah i Allahu ekber u kupatilu za vrijeme abdesta ili nije?

Odgovor: Pokuđeno je spominjati Allaha naglas u kupatilu u kojem se obavlja i nužda iz poštovanja prema Njegovom imenu i svetosti, ali propisuje se «Bismillah» na početku abdesta jer je ona vadžib ako se ne zaboravi kod jedne skupine učenjaka.

Stalna komisija za naučna istraživanja i fetve, predsjednik komisije šejh Abdulaziz ibn Abdillah ibn Baz, 5/94

Preveo: Suljo Bahtić, prof.