DA LI JE DOPUŠTENO ŽENI DA DIRA SPOLNI ORGAN SVOG MOŽA I TAKO IZAZOVE EJAKULACIJU, A I MUŽ ŽENI?

DA LI JE DOPUŠTENO ŽENI DA DIRA SPOLNI ORGAN SVOG MOŽA I TAKO IZAZOVE EJAKULACIJU, A I MUŽ ŽENI?

Mnogi ucenjaci smatraju da je dopusteno da zena dodiruje i trlja spolni organ muza i tako izazove ejakulaciju (sto vrijedi i u obrnutom slucaju, tj. da ovo muz radi zeni, n. op.) narocito u slucaju kada je zena u periodu menstruacije, ili kada ne moze spolno opciti. Tako u pravnoj enciklopediji El-Mevsu’atu’l-fikhijje, u poglavlju “Zadovoljavanje rukom supruge”, stoji: “Malikijska pravna skola, po odabranom misljenju kod njih, hanbelijska pravna skola, hanefijska pravna skola, po jednom stavu kod njih, te ucenjaci safijske pravne skole, osim kadije Husajna, smatrali su da je ejakuliranje rukom supruge dopusteno.”

Islamski priručnik bračne intime – prof. Elvedin Pezić
Obrada: NOVI HORIZONTI