Da li dodirivanje stidnog mjesta moga mališana prilikom mijenjanja njegove odjeće kvari moj abdest?

Odgovor: Dodirivanje stidnog mjesta bez zastora kvari abdest, bez obzira bio onaj koji se dodiruje mali ili velik, jer je potvrđeno od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: «Ko dodirne svoj spolni organ, neka se abdesti.» – a spolni organ onoga kome se dodiruje je kao i spolni organ onoga koji dodiruje.

Stalna komisija za naučna istraživanja i fetve, predsjednik komisije šejh Abdulaziz ibn Abdillah ibn Baz, 5/265

Pripremio: Suljo Bahtić, prof.