DA LI ĆE UĆI U DŽENNET ONA ŽENA KOJA IZVRŠAVA ISLAMSKE PROPISE, SAMO ŠTO NIJE POKRIVENA?

PITANJE:

S obzirom da sam jako mlada, zanima me dali žena može ući u Džennet  ako nije bila pokrivena naravno podrazumijeva se da je obavljala imanske šarte…i td.  jedino što nije bila pokrivena??

 

ODGOVOR: Alejkumusselam.

Žena koja izvršava islamske (šehadet,namaz, post, zekat i hadždž) i vjeruje u imanske šarte (vjeruje u Allaha, meleke, knjige, poslanike, Sudnji dan i kader), a pri tome nije bila pokrivena, te umre na tome, ući će u Džennet sa Allahovom dozvolom nakon što iskusi džehennemsku kaznu grijeha nepokrivanja osim ako joj Uzvišeni oprosti taj grijeh te je ne kazni zbog toga. U svakom slučaju ona će ući u Džennet kad tad jer je umrla na tevhidu. Ono što Uzvišeni ne oprašta mu’minima je širk a sve drugo ako hoće oprostit će im a ako im ne oprosti iskusiće džehennemsku kaznu zbog tih grijeha.

 

Kaže Uzvišeni: “Allah neće oprostiti da Mu se neko drugi smatra ravnim, a oprostiće manje grijehove od toga kome On hoće. A onaj ko drugog smatra Allahu ravnim čini, izmišljajući laž, grijeh veliki”. (En-Nisa, 48), a u drugom ajetu iste sure: “Allah, sigurno, neće oprostiti da Njemu druge smatraju ravnim, a oprostiće kome hoće ono što je manje od toga. A daleko je zalutao onaj ko smatra da je Allahu neko ravan”. (En-Nisa, 116)

 

Zato musliman mora naučiti šta je širk i znati njeove oblike i manifestacije da bi ga se sačuvao.

 

To da će svaki musliman koji umre na tevhidu kad tad ući Džennet nakon što iskusi džehenemsku kazne zbog velikih grijeha (oslim ako mu Uzvišeni oprosti grijehe) ne treba da zavede i zavara, jer najblaža džehennemska kazna, kako je došlo u vjerodostojnom hadisu, je da stopala budu u vatri a od nje da ključa mozak.

 

www.novihorizonti.ba   /  bamux