Da li će Allah oprostiti čovjeku kojeg smrt zadesi u trenutku činjenja grijeha?

Pitanje: Esselamu alejkum!

Da li će pijanac kojeg zadesi smrt u trenutku konzumiranja alkohola, bludnik kojeg zadesi smrt u trenutku bluda, i kradljivac kojeg smrt zadesi u trenutku krađe, ikada ući u džennet?

Odgovor: Esselamu alejkum!

Allah ne oprašta širk (ako osoba umre kao mušrik), a oprašta druge grijehe kome hoće, u mjeri u kojoj hoće. Koliko i kako će dotična osoba biti kažnjena ili će joj Allah oprostiti grijeh u cijelosti, to je u Njegovoj nadležnosti.

Islamskazajednica.ba