Čin vjenčanja

Najbitnija stvar prilikom sklapanja braka je ponuda i prihvatanje, tj. da muškarac ponudi ženi brak a ona to prihvati.

To moraju čuti dva svjedoka, kako bi, u slučaju bilo kakvog nesporazuma, mogli potvrditi da su njih dvoje bili vjenčani.

Djevojka treba dobiti dozvolu roditelja ili staratelja za udaju. Obaveza je to po svim imamima, izuzev Ehu Hanife. To se temelji na Poslanikovim, s.a.v.s, riječima, koje prenose Aiša i ‘Imran, r.a:

Nema braka bez staratelja i dvojice pravednih svjedoka! 19

Lijepo bi bilo da vjenčanje bude petkom, ili uoči petka, ili na Bajram, kako je preneseno od prvih generacija. 20 Poželjno je da sklapanje braka bude u mjesecu ševvalu, na temelju hadisa Aiše, r.a, koja prenosi: Allahov Poslanik, s. a. v.s, oženio se mnome u ševvalu. U ševvalu mi je prišao u postelji. Inače, Aiša, r.a, preporučivala je ženama da stupaju u bračnu i intimnu vezu upravo u mjesecu ševvalu l 21

19 Hadis bilježi Bejheki u S1menu. El-Albani ovaj hadis ocjenjuje vjerodostojnim. (Vidi: cit. djelo, hadis br. 7557).

20 Uporedi: mr. Muharem Štulanović, Prva bračna noć i intimni bračni život u Jerijatskom pravu, str. 20.

21 Hadis bilježi Tirmizi u Sunenu: 9 – Kitabu-n-nikah, 9 – Babun ma džae fi-1-evkatilleti jusrehabbu fihe-nnikah, hadis br. 1093 i ocjenjuje ga kao hasenunsahihun i Ibn Madže u Sunenu: 9 – Kitabu-n-nikah, 5 3 – Babun meta jusrehabbu-1-bina’ bi-n-nisai, h adis br. 1990.

www.putem-islama.com