ČETIRI OBEĆANJA OD ALLAHA KOJIH MORAMO BITI SVJESNI

1) “Sjećajte se vi Mene, i Ja ću se vas sjetiti.” (Prijevod značenja sure El- Bekare, ajet 152.)
2) “Ako budete zahvalni, Ja ću vam, zacijelo, još više dati…” (Prijevod značenja sure Ibrahim, ajet 7.)
3) “Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati!” (Prijevod značenja sure Gafir, ajet 60.)
4) “Allah ih neće kazniti sve dok neki od njih mole da im se oprosti.”(Prijevod značenja sure El-Enfal, ajet 33.)

Uzvišeni Allah, dž.š., nam kroz ova četiri obećanja poručuje da Ga se sjećamo, da Mu budemo zahvalni, da Mu upućujemo dove i tražimo oprosta jer će se i On nas sjetiti, još više nam dati, odazvati nam se i neće nas kazniti.
svjetlo-dunjaluka.com