Često izgovarati: “LA HAVLE WE LA KUVVETE ILLA BILLAH….

Često izgovarati: LA HAVLE WE LA KUVVETE ILLA BILLAH !

Ebu Musa Abduhah ibn Kajs, r.a., kazuje: “Bili smo na nekom
putovanju s Vjerovjesnikom, salallahu alejhi ve sellem., pa mi je rekao: ‘O Abdulah,
hoćeš li da te poučim riznici od džennetskih riznica?’ Rekao sam:
‘Hoću, Allahov Poslaniče.’ On reče: ‘Reci: ‘La havle ve la kuvvete
illa billahi”

Rekao je Allahov Poslanik , sallallahu alejhi ve sellem: “Hoćeš li da te uputim na jedno od džennetskih blaga?” Rekoh mu: “ Da, o Allahov Poslaniče.” On je rekao:

لا حول ولا قوة إلا بالله

“LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAHI“

(Nema snage niti moći, osim Allahove)

18 total views, 1 views today

Iznesite svoje mišljenje

comments