Category: Dove

aaa-min

UČITE OVU DOVU ZA ZAŠTITU ČLANOVA PORODICE I IMETKA

Prenosi se od Ibn Abbasa da je neki čovjek došao kod Poslanika, a.s., i potužio sena nevolje koje su

Read More...
xxx-min

DOVA ZA ISPUNJENJE ŽELJE KOJU SVAKU NOĆ UČIM OKO PONOĆI I ZADNJOJ TREĆINI NOĆI

Pitanje: Selam alejkum Mene zanima da li postoji neka dova za zelju da mi bude uslisena? Imam samo jednu

Read More...
dova za hairli sina-min

UČITE OVU DOVU DA VAM ALLAH PODARI HAIRLI SINA

Dova ima posebno mjesto u islamu. Čovjek se dovom obraća Svemogućem Allahu da mu podari dobro, a od njega otkloni

Read More...
fff-min (4)

HISNUL-MUSLIMI – ZAŠTITA SVAKOG MUSLIMANA: DOVE PROTIV ZABRINUTOSTI, ŽALOSTI, TUGE I POTIŠTENOSTI

“Allahumme  inni ‘abduke-ibnu ‘abdike-ibnu emetike, nasijeti bi jedike, madin fijje hukmuke, ‘adlun fijje kada uke, es eluke bi kulli

Read More...
fff-min (4)

Nije ti primljena dova, pokušaj na ovaj način

Dova, svako od nas stalno ili veoma često upučuje Allahu, dž.š., dove. Tražimo od Allaha zdravlje za sebe i

Read More...
lll-min (1)

Predivna dova

Jedna od najljepših i najsveobhvatnijih dova koju jedan musliman može da uputi svome Stvoritelju. Blago li se onome ko

Read More...
lll

DOVA ZA ISPUNJENJE ŽELJE…

Pitanje: Selam alejkum Mene zanima da li postoji neka dova za zelju da mi bude uslisena? Imam samo jednu

Read More...
rrr-min (1)

Da li je ispravno doviti svojim riječima i šta smijemo, a šta ne smijemo da molimo Gospodara?

Pitanje: Zanima me da li je ispravno da dovu sročimo svojim riječima i šta smijemo, a šta ne smijemo

Read More...
rrr-min (1)

DOVA KOJA IZBAVLJA IZ NEVOLJE. OVU JE DOVU UČIO JUNUS A.S. PA GA ALLAH DŽ.Š. IZBAVIO IZ UTROBE RIBE.

Od Sa‘da b. Ebu Vekkasa, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nema

Read More...
ppp-min

Poslanik a.s. je dovio u korist mladenaca slijedeću dovu

Poslanik a.s. je dovio u korist mladenaca slijedeću dovu koju prenose četvorica autora hadiskih zbirki “Sunen” (Ebu Davud, Tirmizija,

Read More...

Mobile Sliding Menu