Ammara Šabić: Krađa srca

Jednog dana, lopov uđe u kuću Malik ibn Dinara, čuvenog alima. Tražio je po kući ne bi li našao nešto za ukrasti, međutim , nije našao ništa. Odjednom, ugleda u uglu Malika kako predaje selam i koji shvativši da mu je lopov u kući reče:” U ovoj kući nema dunjalučkih blagodati, želiš li ahiretsku blagodat da ti dam? ” Pa ga je posavjetovao lijepim savjetom. Dočekali su zajedno zoru. Kada su ušli u džamiju zajedno, ljudi glasno prokomentarisaše:” Uvaženi alim i najveći lopov zajedno dolaze u džamiju!” A Malik im reče:” Zar se čudite Allahovoj odredbi? Allah nas je počastio time da je poslao lopova da nas pokrade , a mi smo, opet, Allahovom dozvolom, ukrali njegovo srce.