ALLAHU & POSLANIKU NAJDRAŽE RIJEČI…

Semure b. Džundub, radijallahu anh, prenosi da je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Najdraže riječi Allahu, subhanehu ve te’ala, jesu četiri riječi: subhanallahi, vel-hamdu lillahi, ve la ilahe illallahu, vallahu ekber. Nema smetnje da bilo kojom od njih otpočneš…“ Muslim (5724)

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem: “Da kažem: SubhanAllahi, vel hamdulillahi, ve la ilahe illaAllahu, Allahu ekber, draže mi je od svega što Sunce obasjava (Dunjaluka).” (Sahihu-l-Muslim, 4/564)

[ SubhanAllahi vel hamdulillahi ve la ilahe illaAllahu Allahu ekber ]

15 total views, 1 views today

Iznesite svoje mišljenje

comments