Allahova moć: U nekoliko trenutaka nastaje velika rupa na cesti