ALLAH S.W.T.A. SE SAMO NA JEDNOM MJESTU U UZVIŠENOM KUR’ANU ZAKLINJE JEDANAEST PUTA ZA JEDNU STVAR.

ALLAH S.W.T.A. SE SAMO NA JEDNOM MJESTU U UZVIŠENOM KUR’ANU ZAKLINJE JEDANAEST PUTA ZA JEDNU STVAR.

Postoji SAMO JEDNO mjestu u Kur’anu gdje se Allah zakleo 11 puta zaredom na SAMO JEDNU stvar!

“1_Tako Mi Sunca
2_i svjetla njegova,
2_i Mjeseca kada ga prati,
4_ i dana kada ga vidljivim učini,
5_ i noći kada ga zakloni,
6_ i neba
7_i Onoga koji ga sazda,
8_i Zemlje
9_i Onoga koji je ravnom učini,
10_i duše
11_i Onoga koji je stvori, pa joj put dobra i put zla shvatljivim učini,
USPJEĆE SAMO ONAJ KO JE OČISTI,
A PROPAST ĆE ONAJ KOME BUDE PRLJAVA!” (Eš-Šems, 1-9)
Pa koliko radimo na čišćenju svoje duše!?

Rusmir Čoković