AKO SE ŽENA VIŠE PUTA UDAVALA, S KOJIM ĆE MUŽEM BITI U DŽENNETU

PITANJE:Selam alejkum! Ako žena umre a udavala se više puta, sa kojim će mužem biti u Džennetu? Hvala unaprijed i Allah vas nagradio!

ODGOVOR:Ve alejkumu-s-selam! Jače mišljenje je da će biti sa zadnjim mužem, i to na osnovu merfu’ predaje: “Kojoj god ženi umre muž, pa se nakon njega uda, bit će sa zadnjim mužem.” (Silsila Sahiha, hadis je vjerodostojan)
Mišljenje koje zastupa ulema, da će žena biti u Džennetu sa mužem koji je imao najljepši ahlak, nema vjerodostojan dokaz, dok mišljenje uleme, da će žena imati mogućnost da odabere kojeg hoće muža, nema nikakvog dokaza.
Allah zna najbolje

Odgovorio: Abdullah Mujić