10 HADIS O ČISTOĆI

 1. Oblačite bijelu odjeću jer je ona najčišća i najljepša, i u nju umotavajte vaše umrle!
 2. Kada se neko od vas probudi neka ne stavlja ruku u posudu dok je ne opere tri puta jer vi ne znate gdje vam je ruka prenoćila (tj. gdje je bila dok ste vi spavali).
 3. Propisno i potpuno uzimanje abdesta je dio vjerovanja…
 4. Voda je čista i ništa je ne zagađuje
 5. Vjernik nije nečist. (2)
 6. Morska voda je čista, a ono što ugine u moru(a živi isključivo u njemu) je dozvoljeno jesti.
 7. Svaki musliman je dužan da se bar jednom sedmično okupa, opere glavu i tijelo.
 8. Kupanje petkom je obaveza svakog punoljetnog muslimana. (3)
 9. Kada pas naloče nešto iz vaše posude, ona će biti ponovo čista ako se opere sedam puta, prvi put (istirajući) zemljom.
 10. Čistite vaša dvorišta (okolinu), jer, zaista, židovi ne čiste svoja dvorišta (okolinu).

 

 1. Ovaj propis je uslovljen idžmamom(jednoglasnim rješenjem uleme) da voda nije promjenila jedno od svojstava (boju,okus i miris). Dakle, pod tim uslovom se smatra čistom. Međutim, ako je promjenila jedno od ta tri svojstva, onda se ubraja u nečiste vode.
 2. Ovo je Poslanik s.a.v.s. rekao Ebu Hurejri r.a. kada je jednom prilikom otišao da se okupa te ga je Poslanik s.a.v.s. upitao gdje je bio, a on odgovorio: „Bio sam džunup, pa nisam htio da idem (boravim) s tobom nečist.“
 3. Ovaj hadis je derogiran drugim hadisom u kojem stoji: „Ko se abdesti petkom to mu je dovoljno, a ko se okupa to je bolje“.

Izvor: Sujetijeva zbirka hadisa (Sahih i Hasen)

Obrada: www.putem-islama.com